سلامت سرا

تلگرام

تدابیر تغذیه سالم


تدابیر تغذیه ای

 

همانگونه میدانید، اولین قدم در درمان های گوناگون، اصلاح رژیم غذایی است.

تغییر سبک زندگی به شیوه زندگی شهری و زندگی ماشینی و شرایط و مشغله های مربوط به آن، باعث شده که آداب صحیح تغذیه به تدریج از یاد برود و عادات نادرست غذایی جایگزین آن شود. به همین دلیل شیوع بیماری های صعب العلاج رو به افزایش است. از این رو اصلاح رژیم غذایی و پرهیز از مواد غذایی حاوی ترکیبات سمی و خطرناک در کمک به بهبود بیماریها نقش به سزایی دارند. عدم رعایت دستورات و پرهیزات غذایی موجب می شود که اخلاط نامناسب مولد

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.