سلامت سرا

دسته بندی ها

تلگرام

بیماریهای کبدی

دسته بندی ها


کبد چرب و درمان آن

 کبد چرب مزمن باعث فزونی هورمون استروژن در خون می گردد که آنهم به نوبه خود انواع سرطان ها را بوجود می آورد . لذا بانوانی که کبد چرب دارند و از قرصهای هورمونی استروژن دار (نظیر قرص LDنیز استفاده می کنند، شانس پیدایش سرطان در آینده در آنان بالاتر میرود. دکتر سید علی ابوالحبیب) توصیه ما این است که نگران نباشید و کبد چرب خود را به روش زیر درمان کنید

کبد چرب دو نوع است :الکلیک و غیرالکلیک